Disputation: Karin Amcoff, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

02 februari 2018 09:15 Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet

Karin Amcoff disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Serological and faccal biomarkers in inflammatory bowel disease".

Opponent: Hans Törnblom, docent, avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och medicinkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Lägg till i din kalender