Disputation: Karin Kulin Olsson, rättsvetenskap

19 januari 2018 10:15 Hörsal L2, Örebro universitet

Karin Kulin Olsson disputerar i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Juris doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Arvsrätt eller rätt till arv"

Opponent: Jur. dr. Jane Stoll, Karlstads universitet.

Lägg till i din kalender