Disputation: Karuna Dahlberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

15 juni 2018 09:00 Hörsal F (HSF), Forumhuset

Karuna Dahlberg disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "e-Assessed follow up of postoperative recovery - development, evaluation and patient experiences."

Opponent: Lena Gunningberg, professor, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Lägg till i din kalender