Disputation: Kristina Luhr, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

04 maj 2018 09:00 Hörsal P1 (HSP1), Prismahuset

Kristina Luhr disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Patient participation from the patient´s preferences, that´s what counts."

Opponent: Åsa Muntlin Athlin, Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset Uppsala, och docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Lägg till i din kalender