Disputation: Lina Spjut, pedagogik

15 juni 2018 13:15 Hörsal P1, Prismahuset

Lina Spjut disputerar i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Att (ut)bilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga lärobocker för folk- och grundskola åren 1866-2016. 

Opponent: Samuel Edquist, docent, Uppsala universitet

Lägg till i din kalender