Disputation: Matilda Wurm, psykologi

08 juni 2018 09:15 Hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet

Matilda Wurm disputerar i psykologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen.

Avhandlingens titel: "Comorbid Pain and Emotions: A transdiagnostic approach".

Opponent: Mark A Lumley, professor. Wayne State University, USA.

Lägg till i din kalender