Disputation: Mialinn Arvidsson Lindvall, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

01 juni 2018 09:00 Hörsal C3 (HSC3), Campus USÖ

Mialinn Arvidsson Lindvall disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises, experiences and measures."

Opponent: Charlotte Ytterberg, leg. sjukgymnast, docent, Karolinska Institutet, Sektionen för fysioterapi, NVS.

Lägg till i din kalender