Disputation: Monika Lam, Biologi

09 februari 2018 10:15 Musikhögskolan Hörsal M

Monika Lam disputerar i biologi vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Characterization of PAH-contaimed soil with the focus on bioavailability, mobility and biological activity

Opponent: Professor Patrik Andersson, Umeå universitet

Lägg till i din kalender