Disputation: Sanela Bajramovic, historia

05 oktober 2018 13:15 Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet

Sanela Bajramovic disputerar i historia vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Hierarchical Sisterhood: Supporting Women's Peacebuildning through Swedish Aid to Bosnia-Herzegovina 1993-2013"

Opponent: Gunlög Fur, professor, Linnéuniversitetet

Lägg till i din kalender