Nordic Education in a Democratically Troublesome Time - Threats and Opportunities

30 oktober 2018 13:00 — 31 oktober 2018 15:00 Aula Nova

Med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 förlägger utbildningsdepartementet den nordiska konferensen Education in a Democratically Troublesome Time till Örebro universitet.

Konferensens program fokuserar på skolans och högskolans roll när det gäller att på kort sikt hantera och bekämpa men också långsiktigt förebygga olika hot mot demokratin som rasism, populism, extremism, ojämlikhet, alienation och desinformation.

Konferensen kommer även att belysa skolans både yttre och inre förutsättningar samt metodologiska utvärderingsfrågor.

Programmet omfattar föreläsningar och seminarier där forskare och politiker/policyprofessionella liksom lärarutbildare och lärare möts.

Till konferensens hemsida för ytterligare information.

Kontaktperson: Professor Erik Amnå, This is an email address

Lägg till i din kalender