En forskningskonferens kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen

04 juni 2018 09:00 — 05 juni 2018 16:00 Hörsal M, Musikhögskolan

Forskare, lärare och annan personal som är intresserade av föräldraskap och föräldra-barnrelationen bjuds in att delta vid konferensen. Målet med konferensen är att belysa multidisciplinär forskning kring föräldraskap och föräldra-barnrelationen samt öppna upp för forskningssamarbeten mellan discipliner och länder.

På konferensen kommer forskare från USA och från olika discipliner på Örebro universitet hålla presentationer. Dessa presentationer spänner över många aspekter rörande föräldraskap och föräldra-barnrelationen (se preliminärt schema nedan). Alla presentationer hålls på engelska.

Mer information och anmälan

Läs mer i dokumentet om konferensen och anmälan (pdf)

Lägg till i din kalender