Förskoledidaktiskt nätverk

16 oktober 2018 15:45 – 18:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff, denna gång innehållande en kortare föreläsning med efterföljande didaktisk diskussion.

Repris av Britt Tellgrens föreläsning

Till alla er som inte fick plats på förskoledidaktisk nätverksträff 25 september, här kommer en ny chans.

Program

Vad kan undervisning betyda i förskolans verksamhet?
Begreppen utbildning och undervisning har införts i förskolan, genom 2010 års skollag (2010:800). En ny läroplan är i antågande som kommer att innehålla dessa begrepp.

Britt Tellgren, universitetslektor vid Örebro universitet, inleder med en kort föreläsning om begreppen utbildning och undervisning i förskolans verksamhet ur olika perspektiv. Exempel ges från hennes nuvarande studie som handlar om Undervisning om barns mänskliga rättigheter i förskolan. Därefter finns tid att diskutera ovanstående med andra kollegor i smågrupper. Vid en återsamling sammanfattar vi diskussionerna.

Vi rekommenderar att till dess läsa foldern Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt som ligger på Skolverkets hemsida.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är nu stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender