Handeksem en dold folksjukdom med långtgående konsekvenser

11 april 2018 10:00 – 16:00 Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Kunskapsuppdatering om handeksem.

Välkommen till ett nationellt seminarium om handeksem som anordnas av Hudkliniken och Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro i samverkan med Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) och Medicinska vetenskaper Örebro Universitet.

För mer info och anmälan: https://www.regionorebrolan.se/amm/handeksem2018

Lägg till i din kalender