Högre seminarium, Socialt arbete

19 september 2018 13:15 L2449, Långhuset, Örebro universitet

Seminariebehandling av metodavsnittet i Runa Baianstovus och Sofia Strids rapport "Storstädernas kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck - design, datainsamling och analys"

Lägg till i din kalender