Lärarutbildardagen 2018

31 oktober 2018 00:00 – 00:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Lärarutbildardagen, onsdag vecka 44, är ett årligen återkommande arrangemang. Lärarutbildningsnämnden inbjuder lärarutbildare och pedagogisk personal vid samverkande skolor och förskolor till kompetensutveckling, utbyte och samverkan.

Årets huvudtalare är Glenn Hultman, professor emeritus vid Linköpings universitet. Han kommer att tala om forskning och beprövad erfarenhet – möjligheter och utmaningar i skola och förskola.

För anmälan och mer information om dagen:
https://www.oru.se/lararutbildardagen

Lägg till i din kalender