Licentiatseminarium: Annica Caldeborg, idrottsvetenskap

27 september 2018 10:15 G117, Gymnastikhuset

Annica Caldebrog lägger fram sin licentiatuppsats i idrottsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Licentiatexamen

Licentiatuppsatsens titel: "Intergenerational Touch in Physical Education - A Student Perspective."

Opponent: Maria Hedlin, docent, Linnéuniversitetet

Lägg till i din kalender