Licentiatseminarium: Helena Ericson, idrottsvetenskap

28 februari 2018 13:15 – 16:00 G117

Helena Ericson lägger fram sin licentiatuppsats i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Examensbeteckning: Filosofie licentiat

Titel: A salutogenic perspective on resistance training: a study on healthy old adult women

Opponent: Monica Ericsson

Lägg till i din kalender