Licentiatseminarium: Karin Andersson, Idrottsvetenskap

14 september 2018 13:15 G117, Gymnastikhuset, Örebro universitet

Karin Andersson lägger fram sin licentiatuppsats i idrottsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Licentiatexamen

Uppsatsens titel: "Naturmöten i pedagogiska verksamheter"

Opponent: Erik Backman, docent, Högskolan Dalarna

Lägg till i din kalender