Matematikdidaktiskt nätverk

07 november 2018 15:30 – 17:30 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Tre personer och massa siffror

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som matematiklärare och skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden till ännu en nätverksträff på temat programmering i matematikundervisningen, innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Program

Föreläsning och didaktisk diskussion
Andreas Bergwall, universitetsadjunkt vid Örebro universitet föreläser om Resonemang i läromedel. Inom de flesta vetenskaper har empiriska data en central plats som stöd för idéer och teorier. Men inom matematiken nöjer vi oss inte med enstaka exempel som stöd för generella påståenden. Vi vill ha allmängiltiga resonemang som visar hur matematiska påståenden är logiska konsekvenser av antaganden och tidigare resultat. Att föra och följa matematiska resonemang skrivs också fram som viktiga mål på alla nivåer av matematikutbildning. Men hur ger vi våra elever möjligheter att utveckla en förståelse för vad ett matematiskt resonemang är? Hur ser det ut i våra läromedel? Vilken typ av argument används för att förklara varför något måste vara sant?

Ta med en matematikbok du själv använder just nu! Under nätverksträffen ges tid till att analysera din egen bok utifrån några konkreta frågeställningar om bevis och resonemang. Detta ligger sedan till grund för en gemensam diskussion.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är nu stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender