Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

04 december 2018 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Undervisning i lärosal

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Program

Föreläsning
Filip Bjurlid, fil. Dr. och kemist på Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro, föreläser om Bromerade dioxiner – behöver vi oroa oss? Bromerade dioxiner bildas oavsiktligt av framförallt bromerade flamskyddsmedel, som har använts och fortfarande används i stor mängd i produkter i vår omgivning. Bromerade dioxiner är bland de giftigaste miljögifterna som finns.

Filip disputerade i januari 2018, och innan han påbörjade sin doktorandutbildning så var han gymnasielärare i kemi, matematik och historia. Han berättar sina erfarenheter att vara lärare och börja en doktorandutbildning. Varför vill man göra det? Möjligheter att göra det? Vad det bidrar med till forskningsanknytning i skolan?

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i relation till vår undervisning i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är nu stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender