Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk

22 mars 2018 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen.

Presentatör och åhörare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden till ännu en nätverksträff innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Program

Föreläsning och didaktisk diskussion

Lära lärare lära - Skolutvecklingsprojekt som kvalitetsarbete för förändring.
Gunnar Jonsson, forskare och lärarutbildare i naturvetenskapens didaktik vid Örebro universitet, delar med sig av erfarenheter ur olika fortbildnings- och utvecklingsprojekt som syftat till att utveckla lärares undervisning i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Många års forskning om skolutveckling har visat att det är svårt att få till stånd varaktig förändring. Alltför ofta får utvecklingsprojekt karaktären av engångsföreteelser. Trots allt sker det mycket bra och högkvalitativt förändringsarbete i skolan och det blir därmed viktigt att fokusera på vad som faktiskt får det att fungera. Vi kommer under denna eftermiddag diskutera lärares behov i fortbildningsinsatser men också övriga faktorer som kan möjliggöra lyckade projekt och i förlängningen en förbättrad undervisning.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta:
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender