Offentliga föreläsningar: Bildningsbegreppet ur ett skrift- och textkulturellt perspektiv

02 oktober 2018 18:30 – 20:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Kjell Lars Berge, hedersdoktor vid Örebro universitet och professor i retorik och språklig kommunikation vid universitetet i Oslo.

Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge, foto: Universitetet i Oslo

I årtionden har krisen för humaniora debatterats både nationellt och internationellt. Många hävdar att statusen för humaniora har försvagats i samhället och att den vetenskapliga kvaliteten är oklar och svag.

I föreläsningen argumenterar Kjell Lars Berge för att det inte finns någon kris för humaniora, men att forskningen förändrats. Den traditionella inriktningen på det specifika och individuella, till exempel ett litterärt verk, har utmanats av en textforskning som är dynamisk, historiebaserad och satt i sitt sammanhang. Den nya forskningen har fått ännu mer tyngd genom att utbildningspolitiken internationellt i hög grad pekar på att skolans uppdrag är att insocialisera elever och utveckla deras kunskaper genom tal, skrift och läsning.

Nordisk forskning har varit mycket aktiv när det gäller att utveckla humaniora i denna nyhumanistiska riktning och i föreläsningen ger Kjell Lars exempel på banbrytande forskning i Norden.

Föreläsningen hålls på norska.

Välkommen, fri entré!

Humaniora och vår tids utmaningar

En serie offentliga föreläsningar under perioden 2/10 2018 - 29/1 2019

 

- Bildningsbegreppet ur ett skrift- och textkulturellt perspektiv, Kjell Lars Berge 2/10

- OBS inställd! The Hope that is Rhetoric, Cheryl Glenn 30/10

- Quo Vadis, Europa? – a Politics of Fear and Hope,  Ruth Wodak 20/11

- Rhetoric in an Age of Misinformation and Lies, Andrea Lunsford 29/1

 

Lägg till i din kalender