Vidga vyerna på biblioteket: Kemikaliers påverkan på vår hälsa

22 november 2018 12:15 – 12:45 Universitetsbiblioteket, Campus Örebro

Eewa Nånberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Örebro universitet.

Eewa Nånberg

Eewa Nånberg, foto: Örebro universitet

Redan innan du var född har din kropp utsatts för kemikalier från t ex plast. Forskning visar att det finns ett samband mellan tidig exponering för hormonstörande kemikalier och förändrad funktion i nervsystemet. Eewa Nånberg berättar om sitt arbete där forskarna försöker identifiera hur vanliga kemikalier som ftalater (mjukgörare i plast m m)  kan påverka nervcellers funktion. Några exempel på hur samverkan mellan experimentella och epidemiologiska studier kan bidra till större förståelse och kunskap kommer att diskuteras.

Välkommen, fri entré!

Vidga vyerna på biblioteket

en serie offentliga föreläsningar hösten 2018

 

- Kränkningar, mobbning och akademiska prestationer, Björn Johansson 23/10

- Kemikaliers påverkan på vår hälsa, Eewa Nånberg 22/11

Lägg till i din kalender