Vidga vyerna på biblioteket: Kränkningar, mobbning och akademiska prestationer

23 oktober 2018 12:15 – 12:45 Universitetsbiblioteket, Campus Örebro

Björn Johansson, docent och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Björn Johansson

Björn Johansson, foto: Örebro universitet

Forskning visar att kränkningar och mobbning påverkar skolklimatet och elevernas mående negativt. Men kan det även påverka en elevs akademiska prestationer? Björn Johansson berättar om hur elevernas möjligheter att prestera i skolan påverkas av kränkningar, mobbning och andra företeelser i skolan samt hur skolan genom sitt arbete kan skapa förutsättningar för elevernas utveckling och självförverkligande.

Välkommen, fri entré!

Vidga vyerna på biblioteket

en serie offenliga föreläsningar hösten 2018

- Kränkningar, mobbning och akademiska prestationer, Björn Johansson 23/10

- Kemikaliers påverkan på vår hälsa, Eewa Nånberg 22/11

Lägg till i din kalender