Offentliga föreläsningar: Skyltdockans visuella retorik

08 mars 2018 18:30 – 20:00 Konsthallen, Olaigatan 17 B, Örebro

Marie Gelang, doktor i retorik vid Örebro universitet. I föreläsningen får vi följa skyltfönsterdesignens utveckling i Sverige under modern tid.

Foto av Marie Gelang

Marie Gelang, fotograf: Örebro universitet

Genom skyltdockornas poser och placering i förhållande till varandra, får vi se hur manligt och kvinnligt konstruerats på olika sätt. Det blir en resa som synliggör hur könade kroppar normaliseras, men också hur ett mer jämställt förhållande mellan könen iscensätts på ett sätt som återspeglar samhällsutvecklingen i stort. Än finns det emellertid mycket som kan åstadkommas genom att utnyttja skyltfönstren som en projiceringsyta för ett önskvärt samhälle, snarare än en ren återspegling av samhället som det ser ut.

Denna föreläsning var tidigare annonserad med Marie Gelang och Emma Engdahl som föreläsare. Då Emma fått förhinder genomför Marie föreläsningen på egen hand.

Begränsat antal platser!

Samarrangemang: Örebro Konsthall och Örebro universitet

Lägg till i din kalender