Offentliga föreläsningar: Vad är det här för film?

19 september 2018 18:30 – 20:00 Örebro Konsthall, Olaigatan 17B, Örebro

Miriam von Schantz, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Miriam von Schantz

Miriam von Schantz, fotograf: Anna Ledin Wirén

Genom nedslag i filmhistorien vänder och vrider den här föreläsningen på frågan om åskådarens relation till den rörliga bildens sanningsanspråk. I sin avhandling The Doc, the Mock, and the What? har Miriam von Schantz tittat på vad som uppstår när vi möter filmer som vi inte vet om de är dokumentärer eller fiktionsfilmer. Under föreläsningen kommer hon berätta om sin studie samt ge möjlighet att tänka kritiskt kring hur vi förhåller oss till det sanna och falska i rörlig bild.

Samarrangemang: Örebro Konsthall och Örebro universitet

Välkommen, fri entré! OBS, begränsat antal platser.

Lägg till i din kalender