Öppen föreläsning om Additiv Tillverkning (AM): 20 år av AM forskning

19 september 2018 15:15 – 17:00 Hörsal T, Teknikhuset, Campus Örebro

Dr. Ola L. A. Harrysson kommer att berätta om sin resa inom området additiv tillverkning (Additive Manufacturing, AM) under 20 år i USA. Hans erfarenheter av industriella problemställningar och lösningar kommer att utgöra huvuddelen av föreläsningen. Den kommer även att innehålla problemställningar och lösningar inom det medicinska området.

Ola Harrysson är gästprofessor vid Örebro universitet samt Edward P. Fitts Distinguished Professor and Co-Director of Center for Additive Manufacturing and Logistics 
North Carolina State University, Raleigh, USA.

Lägg till i din kalender