ORUkrim-dagen

10 oktober 2018 09:00 – 16:45 Aula Nova

En årlig konferens- och kompetensutvecklingsdag som arrangeras av CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research, och kriminologiämnet vid Örebro universitet. Syftet är att sprida och diskutera aktuell kriminologisk forskning samt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Dagen fungerar också som en mässa för kriminologistudenter och praktiker. Alla kriminologistudenter vid Örebro universitet deltar och tidigare studenter bjuds också in.

Läs mer om ORUkrim-dagen 

Lägg till i din kalender