Skolan och europaengagemanget

01 juni 2018 10:00 – 11:30 Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Ett försök att stimulera kunskap och intresse

Arrangör: Örebro Universitet i samarbete med Europahuset

Under tre år har sex europeiska universitet bedrivit ett EU-finansierat forskningsprojekt (”Catch-EyoU”) om ungas engagemang för EU och europeisk politik. I en av delstudierna har särskilt skolans roll studerats. Bland annat har ett försök genomförts med att analysera en brännande social fråga i gymnasisternas lokalsamhällen utifrån dess europeiska dimension Projektarbetet avslutas med att de utformar ett förslag på hur EU skulle kunna bidra till att frågan ”löses”. I september presenteras deras arbeten för en samling stakeholders i Bryssel.

 • 10.00 Inledning,  Johan Wullt, Erik Amnå

 • 10.15 EU på svenska gymnasier, Jasmine Ivarsson
  - Läroböckerna
  - Lärarna
  - Eleverna

 • 10.30 Ett försök att öka kunskap och intresse på en gymnasieskola
  - Försöket inbäddning i kursplanen Anders Thunberg
  - Från socialt problem till förslag Gymnasister

 • 10.50 Resultat och lärdomar, Erik Amnå och Jasmine Ivarsson
 • 11.00 Panelsamtal och diskussion
  Statsrådet Ann Linde
  EU skolambassadör tbc
  Lärarförbund tbc
  Elevorganisation tbc
  Anton Landehag, Ungdomsbarometern

 • 11.30 Avslutning och mingel

Anmälan

Anmäl dig via denna länk

Lägg till i din kalender