Skolledarnätverket

01 mars 2018 13:00 – 16:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen.

Tre personer framför en skrivtavla.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som förskolechef och rektor till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning och diskussion om ett stärkt pedagogiskt ledarskap.

Program

Nätverksträffen leds av Anette Forssten Seiser, fil.dr. i pedagogik och utbildningsledare vid Rektorsutbildningen, Karlstads universitet.

AnetteFöreläsning: Skolledare granskar sin egen praktik 
Hennes aktionsforskningsstudie bygger på samarbete, delaktighet, engagemang och partnerskap mellan forskare och skolledare. Den handlar om att förstå och förbättra skolledares pedagogiska ledarskap men också om att skaffa sig kunskap om hur en sådan förbättring går till och vad som händer under arbetets gång. Studien visar att skolledares pedagogiska ledarskap handlar om att orkestrera förskolans/skolans omgivande arrangemang så att de möjliggör en lärande och professionell praktik samt bidrar till en god förbättringskapacitet i verksamheten. En pedagogisk ledare nöjer sig inte med att tala om förändringar utan genomför och även uppmanar till konkreta aktioner i en förskolas/skolas inre arbete.

Didaktisk diskussion
Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 22 februari 2018.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta:
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender