Specialpedagogiskt nätverk

26 november 2018 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Flera händer hjälps åt med pussel.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum startar ännu ett didaktiskt nätverk, Specialpedagogiskt nätverk. Nätverket vänder sig till all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning. Syftet är att skapa en mötesplats för att dela kunskaper och erfarenheter kring specialpedagogiska frågor. Detta sker utifrån aktuell forskning, skolutvecklingsprojekt och deltagarnas erfarenheter och behov.

Välkommen till en första nätverksträff!

Program

Under nätverksträffen presenteras specialpedagogiska forskningsområden och specialpedagogisk utbildning vid Örebro universitet. Dessutom diskuterar vi tillsammans nätverkets roll och funktion.

Medverkar gör Karin Allard, Päivi Fredäng och Charlotta Pettersson. Samtliga är verksamma vid Örebro universitet som lektorer i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Anmälan är nu stängd

Vi måste på grund av det stora intresset och antal anmälningar stänga anmälan i förtid.

Varmt välkomna alla ni som anmält er!

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender