Spikning: Karuna Dahlberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

23 maj 2018 15:00 Prismafoajén, våning 2 Prismahuset

Karuna Dahlberg, Institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: "e-Assessed follow up of postoperative recovery - development, evaluation and patient experiences."

Datum för disputation: 15 juni 2018, kl 09:00, Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet.

Lägg till i din kalender