Spikning: Renée Andersson

22 mars 2018 14:00 Forumhuset, våning 2

Renée Andersson, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, spikar sin avhandling i Statskunskap.

Avhandlingens titel: Gender mainstreaming as feminist politics. -A critical analysis of the pursuit of gender equality in Swedish local government.

Datum för disputationen: 13 april 2018, Hörsal P1, Örebro universitet

Lägg till i din kalender