Språkdidaktiskt nätverk

16 maj 2018 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen

Tre studenter

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, denna gång innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Program

Föreläsning: Nya digitala klyftor? ”En-till-en”-datorer i högstadiet ur ett literacyperspektiv

Anders Björkvall, professor i svenska vid Örebro universitet, föreläser om hur "en-till-en"-datorer kan påverka elevers möjligheter till meningsskapande, literacy och lärande i och utanför skolan. Bakgrunden är projektet "Datorn som kontextöverskridande verktyg för meningsskapande och lärande i högstadiet" (2012–2014), som också har relevans för gymnasieskolan. Inom projektet arbetade vi etnografiskt – t.ex. med fleråriga fältstudier, fältanteckningar, foton och mediedagböcker – tillsammans med fem högstadieelever från två skolor i olika storstadsområden. Ett stort antal (multimodala) texter som eleverna skapade eller mötte genom datorerna analyserades också. Vi följde eleverna både hemma och i skolan. Projektet visar att olika datoridentiteter (eller vad man ibland kallar "mindsets") spelade stor roll för deltagarnas uppfattning om datorn som verktyg för agentivitet, kritik, påverkan och lärande. Mer specifikt visar studien att tekniken inte alltid fungerar utjämnande, vilket ibland hävdats i forskningen. I stället kan "en-till-en"-datorerna ha vidgat redan existerande digitala klyftor genom att de verkligen ökar möjligheter till agentivitet och literacy för vissa elever men knappt alls för andra.
Didaktisk diskussion
Vi avslutar seminariet med en gemensam diskussion om seminariedeltagarnas erfarenheter av "en-till-en" eller liknande teknikanvändning i skolan.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender