Språkdidaktiskt nätverk

06 december 2018 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Tre studenter

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden till ännu en nätverksträff, denna gång innehållande två föredrag om tvålärarskap och ett läs- och integrationsprojekt samt en gemensam diskussion om nätverkets roll och funktion.

Program

Föredrag
Magdalena Stenman och Marie Gilbertsson, båda lärare i svenska, svenska som andraspråk och historia vid Karolinska gymnasiet i Örebro, berättar om hur de utvecklat sitt ämnessamarbete till tvålärarskap. Att arbeta i par på gymnasiet – fungerar det?Kerstin Kvarnbrant, lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska vid Språkintroduktion, gymnasieskolan Hjernet i Nora och Lena Bjärmark, Nora Rotaryklubb berättar om ett läs- och integrationsprojekt. Projektet avslutades med att de gav ut en bok 2017.

Nätverkets roll och funktion
Under läsåret 2018-2019 vill vi genom nätverket belysa olika teman relevanta för språkdidaktisk verksamhet. Under denna nätverksträff inventerar och diskuterar vi idéer till sådana teman.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är nu stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender