Välkommen till professor Erik Amnås avskedsföreläsning

22 november 2018 16:15 – 17:00 Bio, Forumhuset, Campus Örebro

Erik Amnå, professor i statskunskap går nu i pension och ger därför en sista föreläsning.

AND NOW? Reflections during the preparation of the one-hundredth anniversary of the Swedish Democracy.

Lägg till i din kalender