INSTÄLLD! Akademisk orkester med kör och solister

17 maj 2020 16:00 (Inställt) Konsertsalen, Musikhögskolan

Akademiska orkestern och damkören Vox Amabilis framför Magnificat av Kim André Arnesen. Vi får även höra stycken med solister från Kammarmusikprogrammet vid Musikhögskolan i Örebro. Dirigenter: Solvieg Ågren, Katarina Andreasson, Anders Nordquist.

Uppdatering (200323):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.