INSTÄLLD! Akademisk orkester möter Karl-Ove Mannberg

22 mars 2020 16:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Välkommen till denna spännande konsert där universitetets egen orkester under ledning av Katarina Andreasson musicerar tilllsammans med violinisten Karl-Ove
Mannberg! Verk som framförs: Efterklange af Ossian op.1 (Nils Gade), Violinkonsert (Frederick Delius), Threecornered hat (Manuel de Falla).

Uppdatering (200320):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.

Fri entré, välkommen!