INSTÄLLD! Brasiliansk afton

14 maj 2020 19:00 (Inställt) Konsertsalen, Musikhögskolan

Klassiskt och gränsöverskridande under ledning av Musikhögskolans brasilianska utbytesstudenter.

Uppdatering (200504):
P.g.a. den ökade spridningen av covid-19 och rådande direktiv har Musikhögskolan beslutat att ställa in konserten.