Disputation: Anna Fagerström, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

20 mars 2020 09:00 Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ

Anna Fagerström disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Long-term molecular epidemiology of extended-spectrum β-lactamase producing Escherichia coli in a low-endemic setting

Opponent: Linus Sandegren, docent, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet