Disputation: Anna Lange, medicinsk vetenskap med inriktning medicin

29 maj 2020 09:00 Campus USÖ, X-huset, Hörsal C1

Anna Lange disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "SLPI and soluble BTLA as immunological markers in servere bacterial infections"

Opponent: Peter Bergman, docent, universitetslektor, institutionen för laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi, Karolinska institutet.

Digitalt deltagande
Följ länken för att följa disputationen live: 

https://oru-se.zoom.us/j/65463730632

Uppdatering på grund av rådande läge avseende Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för medicinska vetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomssymtom.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Medical Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) regarding any symptoms of illness.