Disputation:Faisal Ahmad Khan

08 juni 2020 10:00 Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet

Faisal Ahmad Khan disputerar i Biologi vid institutionen för Naturvetenskap och Teknik

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae in Wastewaters and Associated Aquatic Environments”

Opponent: Professor Ann-Sofie Rehnstam-Holm, Högskolan i Kristianstad.

Digitalt deltagande: https://oru-se.zoom.us/j/62385456114?pwd=UFY1Rmg2ZXAzaytLeHRqemNLMXl1Zz09

Uppdatering på grund av rådande läge avseende Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för Naturvetenskap och teknik betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomssymtom.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of School of Science and Technology emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) regarding any symptoms of illness.