Disputation: Johan Karlsson

03 april 2020 13:15 — 04 april 2020 L2, Långhuset, Örebro universitet

Johan Karlsson disputerar i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Ekonomie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Essays on Family Firms and Firm Growth Barriers"

Opponent: David Audretsch, professor, Indiana University