Disputation: Lina Sandström

29 maj 2020 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Lina Sandström, disputerar i sociologi vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Seeking asylum – Finding a Home? A qualitative study on asylum seekers’ integration in two different housing contexts".  

Opponent: Åsa Wettergren, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige

Uppdatering på grund av rådande läge avseende Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk. Önskar du tillgång till länken skicka ett mejl till This is an email address . Dina kontaktuppgifter kommer att raderas omgående när länken är skickad. 
Institutionen för medicinska vetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomssymtom.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link. Would you like to have the link, contact This is an email address. Your e-mail address will be deleted as soon as the link has been sent. 
The School of Medical Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) regarding any symptoms of illness.