Disputation: Lisa Isenström, pedagogik

03 april 2020 10:15 Hörsal F, Forumhuset

Lisa Isenström disputerar i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: Att utbilda rättighetsbärare. Med läraren i fokus när undervisning för mänskliga rättigheter i skolans yngre åldrar studeras.

Opponent: Docent Carina Hjelmer, Umeå universitet