Disputation: Malin Karlberg Traav, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

12 juni 2020 09:00 Hörsal F, Forumhuset

Malin Karlberg Traav disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Evidence-based nursing - reflections from different perspectives"

Opponent: Anne-Marie Boström, docent, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Digitalt deltagande
Klicka här för att delta vid disputationen. Sändningen börjar ett par minuter innan disputationens starttid.

Uppdatering på grund av rådande läge avseende Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för hälsovetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomssymtom.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Health Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) regarding any symptoms of illness.