Disputation: Marianthi Sakellari, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

23 april 2020 13:00 Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.
Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event.


Marianthi Sakellari disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Functional analysis of the proteasome in eukaryotic organisms"

Opponent: Richard G.A. Faragher, professor, University of Brighton, England