Disputation: Petre Breazu, medie- och kommunikationsvetenskap

17 april 2020 13:00 Hörsal F, Forumhuset

Petre Breazu, disputerar i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Representing the Roma in Romanian Media: A Multimodal Critical Discourse Analysis

Opponent: Tommaso Milani, Professor, Göteborgs universitet