Disputation: Ruzan Udumyan, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

28 maj 2020 13:15 Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet

Ruzan Udumyan disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Stress susceptibility, beta-blocker use and cancer survival"

Opponent: Edoardo Botteri, senior scientist, Norwegian Cancer Registry  

Digitalt deltagande
Join Zoom Meeting:   https://oru-se.zoom.us/j/62050128771  

Uppdatering på grund av rådande läge avseende Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Institutionen för medicinska vetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomssymtom.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Medical Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) regarding any symptoms of illness.