Disputation: Zara Saeidzadeh, genusvetenskap

04 juni 2020 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Zara Saiedzadeh, disputerar i genusvetenskap vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Trans and sex Change in Contemporary Iran: A Socio-Legal Study of Gendered Policies and Practices

Opponent: Surya Monro, Professor, Huddersfield University, UK

Uppdatering på grund av rådande läge avseende Covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats. Disputationen kommer även ske digitalt.  För att få tillgång disputationen via länk, mejla This is an email address senast den 1 juni kl. 12.00. Din e-postadress kommer enbart att användas i syfte att skicka länken.  
Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap betonar vikten av att samtliga som avser delta fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomssymtom.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
The public defence will also take place online via zoom. To access the zoom room, please e-mail This is an email address no later than 1 June, 12.00. Your e-mail address will be used for the purpose of sending the link only.   
The School of Humanities, Education adn Social Sciences emphasizes the importance of everyone physically participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) regarding any symptoms of illness.